اوقات نماز San Ignacio de Sabaneta

DO / Santiago Rodríguez / San Ignacio de Sabaneta

جهت قبله San Ignacio de Sabaneta

N E S W

جهت قبله San Ignacio de Sabaneta

°72.7 :جهت قطب نما
جهت قبله San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez: °72.7 :جهت قطب نما °62.3 :جهت واقعی °110.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

San Ignacio de Sabaneta, Sabaneta, Santiago Rodriguez, Santiago Rodríguez

اوقات نماز Cruce del Corozo
اوقات نماز Arroyo Manaclas
اوقات نماز Arroyo El Caño, (Arroyo El Cano)
اوقات نماز Los Planes
اوقات نماز La Laguneta
اوقات نماز Rancho de Mujeres
اوقات نماز Mata Bonita
اوقات نماز Los Cerros de Arroyo Hondo
اوقات نماز Mata de Limón, (Mata de Limon)
اوقات نماز Rincón Llano, (Rincon Llano)
اوقات نماز Mata Clara
اوقات نماز El Pomo
اوقات نماز Cañada de la Palma, (Canada de la Palma)
اوقات نماز Los Corralitos
اوقات نماز Los Camarones
اوقات نماز Mata Clara
اوقات نماز La Ciénaga, (La Cienaga)
اوقات نماز La Guama
اوقات نماز Loma La Mancorna
اوقات نماز La Guama
اوقات نماز Arroyo La Guázuma, (Arroyo La Guazuma)
اوقات نماز Bebedero
اوقات نماز Los Planes Abajo
اوقات نماز La Patilla
اوقات نماز Los Cerros de Arroyo Hondo
اوقات نماز Loma Palo de Burro
اوقات نماز Loma Los Palos de Esco bas
اوقات نماز Palo de Burro
اوقات نماز La Babosa
اوقات نماز Piedra Blanca
اوقات نماز Los Corralitos
اوقات نماز Los Plántanos, (Los Plantanos)
اوقات نماز El Cerrazo
اوقات نماز Los Higos
اوقات نماز Cañada de la Palma, (Canada de la Palma)
اوقات نماز Los Palos de Escobas
اوقات نماز Mata Bonita
اوقات نماز Cruce del Corozo
اوقات نماز Piedra Blanca
اوقات نماز El Mangal
اوقات نماز Los Planes
اوقات نماز Mata de Limón, (Mata de Limon)
اوقات نماز La Fría, (La Fria)
اوقات نماز Arroyo Manaclas
اوقات نماز Los Jíbaros, (Los Jibaros)
اوقات نماز El Llano
اوقات نماز Loma La Mancorna
اوقات نماز El Vallecito
اوقات نماز La Jagua
اوقات نماز La Ciénaga, (La Cienaga)
اوقات نماز Arroyo Brazo Chiquito
اوقات نماز Los Mata Puercos
اوقات نماز Rincón Llano, (Rincon Llano)
اوقات نماز Loma Corral de Mata
اوقات نماز Loma Monte del Gallo
اوقات نماز Arroyo Naranjo
اوقات نماز Los Jobos
اوقات نماز El Montazo
اوقات نماز La Jagua
اوقات نماز Loma La Brisita
اوقات نماز La Laguneta
اوقات نماز Los Planes Abajo
اوقات نماز Arroyo Brazo Chiquito
اوقات نماز Arroyo La Guázuma, (Arroyo La Guazuma)
اوقات نماز Los Jobos
اوقات نماز Los Guaos
اوقات نماز Brazo Chiquito
اوقات نماز Arroyo El Caño, (Arroyo El Cano)
اوقات نماز El Llano
اوقات نماز La Patilla
اوقات نماز Los Jíbaros, (Los Jibaros)