اوقات نماز El Cercado

DO / San Juan / El Cercado

جهت قبله El Cercado

N E S W

جهت قبله El Cercado

°72.6 :جهت قطب نما
جهت قبله El Cercado, San Juan: °72.6 :جهت قطب نما °62.4 :جهت واقعی °110.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

El Cercado

اوقات نماز El Limón, (El Limon)
اوقات نماز Loma La Sierrecita
اوقات نماز El Vallecito
اوقات نماز La Subida del Palero
اوقات نماز Majagual
اوقات نماز Cañada del Mulo, (Canada del Mulo)
اوقات نماز El Piquito del Rodeo
اوقات نماز Monte Grande
اوقات نماز Arroyo Los Ajíes, (Arroyo Los Ajies)
اوقات نماز Cañada El Café, (Canada El Cafe)
اوقات نماز Cañada de Bartolo, (Canada de Bartolo)
اوقات نماز Loma La Lomita
اوقات نماز Pinar de Cana
اوقات نماز La Siembra
اوقات نماز Loma en Medio
اوقات نماز Damián, (Damian)
اوقات نماز Derrumbadero
اوقات نماز Cañada del Pozo de la Sombra, (Canada del Pozo de la Sombra)
اوقات نماز Cañada Los Cristinos, (Canada Los Cristinos)
اوقات نماز Cañada Gajo de Pedro, (Canada Gajo de Pedro)
اوقات نماز Cerros de Derrumbadero
اوقات نماز Gajo de Pedro
اوقات نماز Cañada Loma del Pozo, (Canada Loma del Pozo)
اوقات نماز La Guázara, (La Guazara)
اوقات نماز Cañada La Lajita, (Canada La Lajita)
اوقات نماز Los Cerros
اوقات نماز Cerro Viejo
اوقات نماز Cañada La Culebra, (Canada La Culebra)
اوقات نماز Cañada Honda, (Canada Honda)
اوقات نماز Siembra Vieja
اوقات نماز El Cascajal
اوقات نماز Sabana Lino
اوقات نماز Los Botados
اوقات نماز Arroyo El Limón, (Arroyo El Limon)
اوقات نماز Cañada de la Yaquita, (Canada de la Yaquita)
اوقات نماز El Pozo del Limón, (El Pozo del Limon)
اوقات نماز Carrera de la Puerta
اوقات نماز El Palmar
اوقات نماز Cañada El Palmar, (Canada El Palmar)
اوقات نماز La Culebra
اوقات نماز El Palmar
اوقات نماز Los Cebollines
اوقات نماز La Guázara, (La Guazara)
اوقات نماز Cañada Majagual, (Canada Majagual)
اوقات نماز Arroyo El Azul
اوقات نماز El Pozo del Aguacate
اوقات نماز Paso Viejo
اوقات نماز Los Palmaritos
اوقات نماز Los Caliches
اوقات نماز Cañada Gajo al Medio, (Canada Gajo al Medio)
اوقات نماز Río Dos Bocas, (Rio Dos Bocas)