اوقات نماز Villa Tapia

DO / Hermanas Mirabal / Villa Tapia

جهت قبله Villa Tapia

N E S W

جهت قبله Villa Tapia

°73.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Villa Tapia, Hermanas Mirabal: °73.6 :جهت قطب نما °62.7 :جهت واقعی °110.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Villa Tapia

اوقات نماز Sabana Angosta
اوقات نماز Arroyo Estancia Vieja
اوقات نماز La Jina
اوقات نماز Arroyo Taitabón, (Arroyo Taitabon)
اوقات نماز El Coco Número Dos, (El Coco Numero Dos)
اوقات نماز Arroyo Las Ánimas, (Arroyo Las Animas)
اوقات نماز Villa Tapia
اوقات نماز El Tablón de Santa Ana, (El Tablon de Santa Ana)
اوقات نماز Las Guázumas, (Las Guazumas)
اوقات نماز La Ceiba
اوقات نماز Polanco
اوقات نماز Santa Ana
اوقات نماز El Hospital
اوقات نماز San José de Conuco, (San Jose de Conuco)
اوقات نماز Toro Cenizo
اوقات نماز Cañada El Hato, (Canada El Hato)
اوقات نماز El Ranchito
اوقات نماز El Hato
اوقات نماز Arroyo Baltazar
اوقات نماز Santa Ana Abajo
اوقات نماز Cañada El Hato, (Canada El Hato)
اوقات نماز Los Indios de Cenoví, (Los Indios de Cenovi)
اوقات نماز El Hato