اوقات نماز Saint Peter

DM / Saint Peter / Saint Peter

جهت قبله Saint Peter

N E S W

جهت قبله Saint Peter

°81 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint Peter, Saint Peter: °81 :جهت قطب نما °66.3 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint Peter

اوقات نماز Lagoon River
اوقات نماز Dublanc
اوقات نماز Bioche
اوقات نماز Dublanc River
اوقات نماز Anse Mulâtre, (Anse Mulatre)
اوقات نماز Morne Espagnol
اوقات نماز Cario River
اوقات نماز Espagnole River
اوقات نماز Bioche River
اوقات نماز Pointe Crabier
اوقات نماز Anse Coubari
اوقات نماز Pointe Fonsen
اوقات نماز Anse à Liane, (Anse a Liane)
اوقات نماز Morne Balvine
اوقات نماز Picard
اوقات نماز La Pointe
اوقات نماز Colihaut
اوقات نماز Colihaut River
اوقات نماز Pointe Ronde
اوقات نماز Lamoins River
اوقات نماز Morne Turner Ridge
اوقات نماز Grabière Point, (Grabiere Point)
اوقات نماز Morne Brandy Ridge
اوقات نماز Morne Brandy Ridge
اوقات نماز Picard
اوقات نماز Lamoins River
اوقات نماز Morne Balvine
اوقات نماز Anse Cola
اوقات نماز Morne Les Resources
اوقات نماز Morne Turner
اوقات نماز Anse Gabriel