اوقات نماز Okres Plzeň-Sever

CZ / Plzeňský / Okres Plzeň-Sever

جهت قبله Okres Plzeň-Sever

N E S W

جهت قبله Okres Plzeň-Sever

°131.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Okres Plzeň-Sever, Plzeňský: °131.1 :جهت قطب نما °134 :جهت واقعی °1-2.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Okres Plzeň-Sever, Okres Plzen-Sever, Kreis Nord-Pilsen, Plzen-Sever, Plzeň-Sever

اوقات نماز Líté, (Lite)
اوقات نماز Spankov
اوقات نماز Libenov
اوقات نماز Hvozd
اوقات نماز Dolní Bělá, (Dolni Bela)
اوقات نماز Dražeň, (Drazen)
اوقات نماز Horní Bělá, (Horni Bela)
اوقات نماز Hubenov
اوقات نماز Vrtba
اوقات نماز Radějov, (Radejov)
اوقات نماز Loza
اوقات نماز Lomnička, (Lomnicka)
اوقات نماز Citeř [Hvozd - Hodoviz], (Citer [Hvozd - Hodoviz])
اوقات نماز Lomy
اوقات نماز Brod
اوقات نماز Hodoviz
اوقات نماز Dlouhá Louka, (Dlouha Louka)
اوقات نماز Tlucná, (Tlucna)
اوقات نماز Zahrádka, (Zahradka)
اوقات نماز Lhotka
اوقات نماز Mostice