اوقات نماز Okres Plzeň-Město

CZ / Plzeňský / Okres Plzeň-Město

جهت قبله Okres Plzeň-Město

N E S W

جهت قبله Okres Plzeň-Město

°131.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Okres Plzeň-Město, Plzeňský: °131.1 :جهت قطب نما °134 :جهت واقعی °1-2.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Okres Plzeň-Město, Okres Plzen-Mesto, Mesto Plzen, Město Plzeň, Pilsen, Plzen, Plzeň

اوقات نماز Pilsen
اوقات نماز Radbuza
اوقات نماز Lochotín, (Lochotin)
اوقات نماز Úhlava, (Uhlava)
اوقات نماز Bolevec
اوقات نماز Skvrňany, (Skvrnany)
اوقات نماز Radčice, (Radcice)
اوقات نماز Mže, (Mze)
اوقات نماز Úslava, (Uslava)
اوقات نماز Doudlevce
اوقات نماز Bílá Hora, (Bila Hora)
اوقات نماز Doubravka
اوقات نماز Božkov, (Bozkov)
اوقات نماز Křimice, (Krimice)
اوقات نماز Nová Hospoda, (Nova Hospoda)
اوقات نماز Hradiště, (Hradiste)
اوقات نماز Chlum [Plzeň - Doubravka], (Chlum [Plzen - Doubravka])
اوقات نماز Újezd, (Ujezd)