اوقات نماز Longquanyi Qu

CN / Sichuan / Longquanyi Qu

جهت قبله Longquanyi Qu

N E S W

جهت قبله Longquanyi Qu

°279.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Longquanyi Qu, Sichuan: °279.5 :جهت قطب نما °277.5 :جهت واقعی °12 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Longquanyi Qu, Longquanyi, Longquanyi District, long quan yi, long quan yi qu, 龙泉驿, 龙泉驿区

اوقات نماز Longquan
اوقات نماز Paifangwan
اوقات نماز Baoshikou Shuiku
اوقات نماز Baoshi
اوقات نماز Changwujian
اوقات نماز Jiebei
اوقات نماز Shibeizi
اوقات نماز Helong
اوقات نماز Liming
اوقات نماز Dangjiayan
اوقات نماز Baigongyan Shuiku
اوقات نماز Pinguo
اوقات نماز Chuntiangou
اوقات نماز Shanquan
اوقات نماز Baiyangping
اوقات نماز Wuyuyan
اوقات نماز Lijia Gaokan
اوقات نماز Longquan Shan
اوقات نماز Gongnong