اوقات نماز Shuangyang Qu

CN / Jilin / Shuangyang Qu

جهت قبله Shuangyang Qu

N E S W

جهت قبله Shuangyang Qu

°292.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Shuangyang Qu, Jilin: °292.9 :جهت قطب نما °283.2 :جهت واقعی °19.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Shuangyang Qu, Shuang-yang Hsien, Shuangyang, Shuangyang District, Shuangyang Xian, shuang yang, shuang yang qu, 双阳, 双阳区

اوقات نماز Houdujiaqiao
اوقات نماز Shuangyang
اوقات نماز Chengjiaocun
اوقات نماز Xicaijia Wopeng
اوقات نماز Dujiacun
اوقات نماز Dongguojiajie
اوقات نماز Xiaolongmiao
اوقات نماز Qianfangmaling
اوقات نماز Houbanjiegou
اوقات نماز Xingshucun
اوقات نماز Shengli
اوقات نماز Songjia Wazi