اوقات نماز South Region

CM / South / South Region

جهت قبله South Region

N E S W

جهت قبله South Region

°55 :جهت قطب نما
جهت قبله South Region, South: °55 :جهت قطب نما °53.5 :جهت واقعی °11.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

South Region, Province du Sud, Region du Sud, Région du Sud, South, South Province, Sud