اوقات نماز South-West Region

CM / South-West / South-West Region

جهت قبله South-West Region

N E S W

جهت قبله South-West Region

°60 :جهت قطب نما
جهت قبله South-West Region, South-West: °60 :جهت قطب نما °58.4 :جهت واقعی °11.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

South-West Region, Province du Sud-Ouest, Region du Sud-Ouest, Région du Sud-Ouest, South-West, South-West Province, Sud-Ouest

اوقات نماز Bakebe
اوقات نماز Ayong
اوقات نماز Sekem
اوقات نماز Mameli
اوقات نماز Me
اوقات نماز Madie