اوقات نماز Lebialem

CM / South-West / Lebialem

جهت قبله Lebialem

N E S W

جهت قبله Lebialem

°59.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Lebialem, South-West: °59.8 :جهت قطب نما °58.4 :جهت واقعی °11.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lebialem

اوقات نماز Jilap
اوقات نماز Fokwe
اوقات نماز Nkong
اوقات نماز River Bamig
اوقات نماز Makéti, (Maketi)
اوقات نماز Megap
اوقات نماز Foto Ndonchwet
اوقات نماز Banek
اوقات نماز Folembe
اوقات نماز Bongo
اوقات نماز Fowando