اوقات نماز Mayo-Rey

CM / North / Mayo-Rey

جهت قبله Mayo-Rey

N E S W

جهت قبله Mayo-Rey

°58.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Mayo-Rey, North: °58.5 :جهت قطب نما °58.5 :جهت واقعی °1-0.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mayo-Rey

اوقات نماز Mayo Djinvaké, (Mayo Djinvake)
اوقات نماز Mayo Dinter