اوقات نماز Faro Department

CM / North / Faro Department

جهت قبله Faro Department

N E S W

جهت قبله Faro Department

°60.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Faro Department, North: °60.4 :جهت قطب نما °60.1 :جهت واقعی °10.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Faro Department, Faro

اوقات نماز Mayo Fel
اوقات نماز Hoséré Bollo, (Hosere Bollo)