اوقات نماز North-West Region

CM / North-West / North-West Region

جهت قبله North-West Region

N E S W

جهت قبله North-West Region

°60.3 :جهت قطب نما
جهت قبله North-West Region, North-West: °60.3 :جهت قطب نما °59.2 :جهت واقعی °11.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

North-West Region, Nord-Ouest, North-West, North-West Province, Province du Nord-Ouest, Region du Nord-Ouest, Région du Nord-Ouest

اوقات نماز Nchang