اوقات نماز Boyo

CM / North-West / Boyo

جهت قبله Boyo

N E S W

جهت قبله Boyo

°60.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Boyo, North-West: °60.3 :جهت قطب نما °59.2 :جهت واقعی °11.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Boyo