اوقات نماز Littoral Region

CM / Littoral / Littoral Region

جهت قبله Littoral Region

N E S W

جهت قبله Littoral Region

°58.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Littoral Region, Littoral: °58.2 :جهت قطب نما °56.6 :جهت واقعی °11.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Littoral Region, Littoral, Littoral Province, Province du Littoral, Region du Littoral, Région du Littoral

اوقات نماز Bouéko, (Boueko)
اوقات نماز Ndoknyam