اوقات نماز Mayo-Sava

CM / Far North / Mayo-Sava

جهت قبله Mayo-Sava

N E S W

جهت قبله Mayo-Sava

°63.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Mayo-Sava, Far North: °63.6 :جهت قطب نما °64 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mayo-Sava

اوقات نماز Talaké, (Talake)
اوقات نماز Adékélé, (Adekele)
اوقات نماز Aissa Kardé, (Aissa Karde)
اوقات نماز Doulo
اوقات نماز Gané Tchari, (Gane Tchari)