اوقات نماز East Region

CM / East / East Region

جهت قبله East Region

N E S W

جهت قبله East Region

°53.2 :جهت قطب نما
جهت قبله East Region, East: °53.2 :جهت قطب نما °52.6 :جهت واقعی °10.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

East Region, East, East Province, Est, Province de l'Est, Province de l’Est, Region de l'Est, Région de l’Est