اوقات نماز Mbam-Et-Inoubou

CM / Centre / Mbam-Et-Inoubou

جهت قبله Mbam-Et-Inoubou

N E S W

جهت قبله Mbam-Et-Inoubou

°57.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Mbam-Et-Inoubou, Centre: °57.8 :جهت قطب نما °56.6 :جهت واقعی °11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mbam-Et-Inoubou, Mbam-et-Inoubou