اوقات نماز Centre Region

CM / Centre / Centre Region

جهت قبله Centre Region

N E S W

جهت قبله Centre Region

°56.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Centre Region, Centre: °56.9 :جهت قطب نما °55.9 :جهت واقعی °11.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Centre Region, Centre, Centre Province, Province du Centre, Region du Centre, Région du Centre

اوقات نماز Akon
اوقات نماز Donga