اوقات نماز Vina

CM / Adamaoua / Vina

جهت قبله Vina

N E S W

جهت قبله Vina

°58 :جهت قطب نما
جهت قبله Vina, Adamaoua: °58 :جهت قطب نما °57.8 :جهت واقعی °10.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vina

اوقات نماز Sarayan
اوقات نماز Dibi
اوقات نماز Lac Tabaré, (Lac Tabare)
اوقات نماز Ngao Sam
اوقات نماز Ntélo, (Ntelo)