اوقات نماز Mayo-Banyo

CM / Adamaoua / Mayo-Banyo

جهت قبله Mayo-Banyo

N E S W

جهت قبله Mayo-Banyo

°59.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Mayo-Banyo, Adamaoua: °59.3 :جهت قطب نما °58.5 :جهت واقعی °10.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mayo-Banyo

اوقات نماز Amadjoura