اوقات نماز Adamaoua Region

CM / Adamaoua / Adamaoua Region

جهت قبله Adamaoua Region

N E S W

جهت قبله Adamaoua Region

°58.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Adamaoua Region, Adamaoua: °58.1 :جهت قطب نما °57.7 :جهت واقعی °10.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Adamaoua Region, Adamaoua, Adamaoua Province, Adamawa, Adamawa Region, Province de l'Adamaoua, Province de l’Adamaoua, Region de l'Adamaoua, Région de l’Adamaoua

اوقات نماز Makor
اوقات نماز Mambaka
اوقات نماز Mandourou