اوقات نماز Pool

CG / Pool / Pool

جهت قبله Pool

N E S W

جهت قبله Pool

°45.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Pool, Pool: °45.4 :جهت قطب نما °43.4 :جهت واقعی °12 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pool, Departement du Pool, Djoue, Djoué, Département du Pool, Le Pool, Pool Department, Region du Pool, Région du Pool