اوقات نماز Lékoumou

CG / Lékoumou / Lékoumou

جهت قبله Lékoumou

N E S W

جهت قبله Lékoumou

°47.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Lékoumou, Lékoumou: °47.5 :جهت قطب نما °45.2 :جهت واقعی °12.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lékoumou, Lekoumou, Bouenza-Louesse, Bouenza-Louessé, Departement de la Lekoumou, Département de la Lékoumou, Lekoumou Department, Letili, Lékoumou Department, Region de la Lekoumou, Région de la Lékoumou

اوقات نماز Vouka
اوقات نماز Kimbouni
اوقات نماز Masaka
اوقات نماز Mouyabi
اوقات نماز Mbila
اوقات نماز Zanaga Bakota