اوقات نماز Commune de Brazzaville

CG / Brazzaville / Commune de Brazzaville

جهت قبله Commune de Brazzaville

N E S W

جهت قبله Commune de Brazzaville

°44.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Commune de Brazzaville, Brazzaville: °44.2 :جهت قطب نما °42.2 :جهت واقعی °12.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Commune de Brazzaville, Brazzavile Department, Brazzaville

اوقات نماز Brazzaville
اوقات نماز Mpila
اوقات نماز Moungali
اوقات نماز Poto Poto
اوقات نماز Tsiémé, (Tsieme)
اوقات نماز Tsiémé-Mandiélé, (Tsieme-Mandiele)