اوقات نماز Région de la Bouenza

CG / Bouenza / Région de la Bouenza

جهت قبله Région de la Bouenza

N E S W

جهت قبله Région de la Bouenza

°46.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Région de la Bouenza, Bouenza: °46.5 :جهت قطب نما °44 :جهت واقعی °12.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Région de la Bouenza, Region de la Bouenza, Bouenza, Bouenza Department, Niari Bouenza, Niari-Bouanza

اوقات نماز Mpouma
اوقات نماز Makondo-Mabengé, (Makondo-Mabenge)
اوقات نماز Mansoumba