اوقات نماز Birao

CF / Vakaga / Birao

جهت قبله Birao

N E S W

جهت قبله Birao

°51.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Birao, Vakaga: °51.7 :جهت قطب نما °53.4 :جهت واقعی °1-1.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Birao

اوقات نماز Madjia