اوقات نماز Rural Municipality of Invermay No. 305

CA / Saskatchewan / Rural Municipality of Invermay No. 305

جهت قبله Rural Municipality of Invermay No. 305

N E S W

جهت قبله Rural Municipality of Invermay No. 305

°26.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Rural Municipality of Invermay No. 305, Saskatchewan: °26.4 :جهت قطب نما °34.7 :جهت واقعی °1-8.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rural Municipality of Invermay No. 305, Invermay No. 305, RM of Invermay

اوقات نماز Stonewall Lake
اوقات نماز Saline Lake