اوقات نماز Québec

CA / Quebec / Québec

جهت قبله Québec

N E S W

جهت قبله Québec

°78.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Québec, Quebec: °78.6 :جهت قطب نما °60.1 :جهت واقعی °118.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Québec, Quebec, QC, Quebeque

اوقات نماز Lac Tichégami, (Lac Tichegami)