اوقات نماز Outaouais

CA / Quebec / Outaouais

جهت قبله Outaouais

N E S W

جهت قبله Outaouais

°70.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Outaouais, Quebec: °70.2 :جهت قطب نما °56.7 :جهت واقعی °113.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Outaouais, Gatineau

اوقات نماز Dépôt-de-l'Aigle, (Depot-de-l'Aigle)
اوقات نماز Lac Carl
اوقات نماز Rivière au Hibou, (Riviere au Hibou)
اوقات نماز Lac Brock
اوقات نماز Lac Kingsbury
اوقات نماز Lac Louis
اوقات نماز Baie Carr
اوقات نماز Lac au Hibou
اوقات نماز Lac Philip
اوقات نماز Ruisseau Dan
اوقات نماز Lac Odin