اوقات نماز Nord-du-Québec

CA / Quebec / Nord-du-Québec

جهت قبله Nord-du-Québec

N E S W

جهت قبله Nord-du-Québec

°74.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Nord-du-Québec, Quebec: °74.8 :جهت قطب نما °57.8 :جهت واقعی °116.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Nord-du-Québec, Nord-du-Quebec