اوقات نماز Montréal

CA / Quebec / Montréal

جهت قبله Montréal

N E S W

جهت قبله Montréal

°73.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Montréal, Quebec: °73.4 :جهت قطب نما °58.6 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Montréal, Montreal

اوقات نماز Communauté-Urbaine-de-Montréal, (Communaute-Urbaine-de-Montreal)
اوقات نماز Our Lady of Fatima
اوقات نماز Station du Collège, (Station du College)
اوقات نماز Square Lamartine
اوقات نماز Seigneurie de l'Île-de-Montréal, (Seigneurie de l'Ile-de-Montreal)
اوقات نماز Île de Montréal, (Ile de Montreal)
اوقات نماز Île de la Brunante, (Ile de la Brunante)
اوقات نماز Division d'enregistrement de Montréal, (Division d'enregistrement de Montreal)
اوقات نماز Saint-Laurent
اوقات نماز Vieux-Saint-Laurent
اوقات نماز Saint-Sixte
اوقات نماز Station Côte-Vertu, (Station Cote-Vertu)
اوقات نماز Station de la Savane
اوقات نماز Cosmos
اوقات نماز Parc Laurin
اوقات نماز Aéroport de Cartierville, (Aeroport de Cartierville)
اوقات نماز Parc de la Savane
اوقات نماز Secteur Norgate
اوقات نماز Saint-Hippolyte
اوقات نماز Station Namur
اوقات نماز Taschereau
اوقات نماز Hampstead
اوقات نماز Saint-Hippolyte
اوقات نماز Notre-Dame-du-Bois-Franc
اوقات نماز Gohier
اوقات نماز Vertu
اوقات نماز War Time Housing
اوقات نماز Parc Pierre-Elliott-Trudeau
اوقات نماز Parc Toto-Bissainthe
اوقات نماز Parc Marcel-Léger, (Parc Marcel-Leger)
اوقات نماز Parc Guglielmo-Marconi
اوقات نماز Parc Godfroy-Langlois
اوقات نماز Mont-Royal
اوقات نماز Montréal, (Montreal)
اوقات نماز Édifice Emmanuel-Arthur-Doucet, (Edifice Emmanuel-Arthur-Doucet)
اوقات نماز Communauté métropolitaine de Montréal, (Communaute metropolitaine de Montreal)
اوقات نماز Chameran
اوقات نماز Parc Roméo-Charette, (Parc Romeo-Charette)
اوقات نماز Parc du Petit-Bois-Franc
اوقات نماز Monkland
اوقات نماز Saint-Luc-Jonction
اوقات نماز Parc Avila-Vidal
اوقات نماز Station Plamondon
اوقات نماز Val-Royal
اوقات نماز Annunciation of Our Lady
اوقات نماز Parc Van Horne
اوقات نماز Saint-Kevin
اوقات نماز Notre-Dame-des-Neiges
اوقات نماز Transfiguration of Our Lord
اوقات نماز Parc de Louisbourg
اوقات نماز Saint-Joseph-de-Mont-Royal
اوقات نماز Parc de l'Arménie, (Parc de l'Armenie)
اوقات نماز Cartierville
اوقات نماز Saint-Richard
اوقات نماز Côte-Saint-Luc--Hampstead--Montréal-Ouest, (Cote-Saint-Luc--Hampstead--Montreal-Ouest)
اوقات نماز Parc Albert-Malouf
اوقات نماز Parc de Kent
اوقات نماز Parc Mackenzie-King
اوقات نماز Station Côte-Sainte-Catherine, (Station Cote-Sainte-Catherine)
اوقات نماز Parc de Dunkerque
اوقات نماز Parc Jules-Crépeau, (Parc Jules-Crepeau)
اوقات نماز L'An-Deux-Mille
اوقات نماز Parc Macdonald
اوقات نماز Côte-Saint-Luc, (Cote-Saint-Luc)
اوقات نماز Saint-Gaétan, (Saint-Gaetan)
اوقات نماز Sainte-Odile
اوقات نماز Parc De Mésy, (Parc De Mesy)
اوقات نماز Saint-Malachy
اوقات نماز Parc Mahatma-Gandhi
اوقات نماز Parc du Survenant
اوقات نماز Parc Sainte-Odile
اوقات نماز Notre-Dame-des-Anges
اوقات نماز Parc De Salaberry
اوقات نماز Parc Marcelin-Wilson
اوقات نماز Eastern-Jonction
اوقات نماز Station Snowdon
اوقات نماز Cité-de-la-Mode, (Cite-de-la-Mode)
اوقات نماز Parc Gilbert-Layton
اوقات نماز Parc de la Confédération, (Parc de la Confederation)
اوقات نماز Parc José-Rizal, (Parc Jose-Rizal)
اوقات نماز Station Côte-des-Neiges, (Station Cote-des-Neiges)
اوقات نماز La Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie
اوقات نماز Parc de Bordeaux
اوقات نماز Arrondissement naturel du Bois-de-Saraguay
اوقات نماز Saint-Pascal-Baylon
اوقات نماز Parc Somerled
اوقات نماز Parc Zotique-Racicot
اوقات نماز Saint-Antonin
اوقات نماز Parc Saint-Benoît, (Parc Saint-Benoit)
اوقات نماز Bordeaux
اوقات نماز Saint-Benoît, (Saint-Benoit)
اوقات نماز Parc Raimbault
اوقات نماز Parc de Beauséjour, (Parc de Beausejour)
اوقات نماز Parc De Sousa-Mendes
اوقات نماز Parc Jean-Valets
اوقات نماز Saint-Joseph-de-Bordeaux
اوقات نماز Parc Jean-Brillant
اوقات نماز Parc Marie-Gérin-Lajoie, (Parc Marie-Gerin-Lajoie)