اوقات نماز Saint-Rémi

CA / Quebec / Saint-Rémi

جهت قبله Saint-Rémi

N E S W

جهت قبله Saint-Rémi

°73.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Rémi, Quebec: °73.3 :جهت قطب نما °58.6 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Rémi, Saint-Remi, Saint-Remi-de-Napierville, Saint-Rémi-de-Napierville, Sen Remi, sn-rmy kbk, syn-rmy kywbk, Сен Реми, سن-رمی، کبک, سین-رمی، کیوبک

اوقات نماز Saint-Rémi, (Saint-Remi)
اوقات نماز Ruisseau Marotte
اوقات نماز Branche Pigeon
اوقات نماز Branche Boyer
اوقات نماز Branche Lussier
اوقات نماز Ruisseau du Cordon
اوقات نماز Ruisseau Robert
اوقات نماز Ruisseau Houle
اوقات نماز Seigneurie de La Salle
اوقات نماز Ruisseau Lefrançois, (Ruisseau Lefrancois)
اوقات نماز Ruisseau Santoire