اوقات نماز Saint-Philippe

CA / Quebec / Saint-Philippe

جهت قبله Saint-Philippe

N E S W

جهت قبله Saint-Philippe

°73.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Philippe, Quebec: °73.6 :جهت قطب نما °58.8 :جهت واقعی °114.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Philippe

اوقات نماز Ruisseau Bachand
اوقات نماز Ruisseau des Trente
اوقات نماز Ruisseau des Quinze
اوقات نماز Ruisseau Bergeron
اوقات نماز Ruisseau Saint-Marc
اوقات نماز Saint-Philippe-de-La Prairie
اوقات نماز Ruisseau Maréchal, (Ruisseau Marechal)
اوقات نماز Division d'enregistrement de La Prairie
اوقات نماز Ruisseau Saint-André, (Ruisseau Saint-Andre)
اوقات نماز Ruisseau Lussier-Dupuis
اوقات نماز Val-Boisé, (Val-Boise)
اوقات نماز Saint-Philippe
اوقات نماز Branche Numéro Quatre, (Branche Numero Quatre)
اوقات نماز Seigneurie de la Prairie-de-la-Madeleine
اوقات نماز Ruisseau Gaston-Rouillier