اوقات نماز Laval

CA / Quebec / Laval

جهت قبله Laval

N E S W

جهت قبله Laval

°73.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Laval, Quebec: °73.3 :جهت قطب نما °58.6 :جهت واقعی °114.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Laval

اوقات نماز Seigneurie de l'Île-Jésus, (Seigneurie de l'Ile-Jesus)
اوقات نماز Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, (Parc de la Riviere-des-Mille-Iles)
اوقات نماز ParcAlpha-Leblanc
اوقات نماز Laval
اوقات نماز Laval
اوقات نماز Édifice Ernest-Cormier, (Edifice Ernest-Cormier)
اوقات نماز Division d'enregistrement de Laval
اوقات نماز Parc Bizet
اوقات نماز Renaud
اوقات نماز Parc Francine
اوقات نماز Parc Chopin
اوقات نماز Saint-Urbain
اوقات نماز Saint-Martin
اوقات نماز Parc Wilfrid-Pelletier
اوقات نماز Parc Champfleury
اوقات نماز Parc Sun Valley
اوقات نماز Parc de Naples
اوقات نماز Parc Dumas
اوقات نماز Champ-Fleuri
اوقات نماز Parc de la Volière, (Parc de la Voliere)
اوقات نماز Île Jésus, (Ile Jesus)
اوقات نماز Bélanger, (Belanger)
اوقات نماز Saint-Elzéar, (Saint-Elzear)
اوقات نماز Le Cap
اوقات نماز Parc Prévost, (Parc Prevost)
اوقات نماز Saint-Bruno
اوقات نماز Vimont
اوقات نماز Ruisseau le Marigot
اوقات نماز Branche Bélanger, (Branche Belanger)
اوقات نماز Branche Lavoie
اوقات نماز Cap-Saint-Martin
اوقات نماز Cours d'eau Vaillancourt
اوقات نماز Parc Éveline, (Parc Eveline)
اوقات نماز Parc Gilbert
اوقات نماز Saint-Martin
اوقات نماز Parc Labelle
اوقات نماز Parc de Bucarest
اوقات نماز Parc Paradis
اوقات نماز Parc Saint-Martin
اوقات نماز Saint-Martin
اوقات نماز Parc Légaré, (Parc Legare)
اوقات نماز Saint-Ferdinand
اوقات نماز Parc Goupil
اوقات نماز Parc Pépin, (Parc Pepin)
اوقات نماز Parc de Montceau
اوقات نماز Saint-Pie-X
اوقات نماز Parc Marc-Aurèle-Fortin, (Parc Marc-Aurele-Fortin)
اوقات نماز Parc Pie-X
اوقات نماز Parc Fabien
اوقات نماز Branche Lessard
اوقات نماز Parc Louis-Durocher
اوقات نماز Holy Name of Jesus
اوقات نماز Parc Dalida
اوقات نماز Val-Martin
اوقات نماز Parc des Peupliers
اوقات نماز Parc Montmorency
اوقات نماز Saint-Louis-de-Montfort
اوقات نماز Parc Gagnon
اوقات نماز Cours d'eau Chabot
اوقات نماز Sainte-Rose-de-Lima
اوقات نماز Boisé Papineau, (Boise Papineau)
اوقات نماز Sainte-Rose
اوقات نماز Parc de Cluny
اوقات نماز Berge du Garrot
اوقات نماز Parc de la Fabrique
اوقات نماز Île Rodier, (Ile Rodier)
اوقات نماز Parc Gauthier
اوقات نماز Parc René-Patenaude, (Parc Rene-Patenaude)
اوقات نماز Parc des Coccinelles
اوقات نماز Laval
اوقات نماز Parc de Brest
اوقات نماز Parc Kennedy
اوقات نماز Parc des Hirondelles
اوقات نماز Parc Marchand
اوقات نماز Parc Saint-Norbert
اوقات نماز Parc des Lucioles
اوقات نماز Berge des Baigneurs
اوقات نماز Île Gagnon, (Ile Gagnon)
اوقات نماز Saint-Julien-Eymard
اوقات نماز Saint-Norbert
اوقات نماز Parc Ingrid
اوقات نماز Saint-Claude
اوقات نماز Parc du Crochet
اوقات نماز Le Bon-Pasteur
اوقات نماز Parc Chénier, (Parc Chenier)
اوقات نماز Parc Saint-Claude