اوقات نماز Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

CA / Quebec / Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

جهت قبله Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

N E S W

جهت قبله Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

°83.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Quebec: °83.9 :جهت قطب نما °64.7 :جهت واقعی °119.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine, Gaspesie, Gaspésie

اوقات نماز Holland