اوقات نماز Saint-Martin

CA / Quebec / Saint-Martin

جهت قبله Saint-Martin

N E S W

جهت قبله Saint-Martin

°77.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Martin, Quebec: °77.1 :جهت قطب نما °60.8 :جهت واقعی °116.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Martin, sn-martn kbk, سن-مارتن، کبک, سینٹ-مارٹن، کیوبک

اوقات نماز Beauce-Sartigan
اوقات نماز Saint-Martin
اوقات نماز Ruisseau Morin
اوقات نماز Ruisseau de la Muette
اوقات نماز Ruisseau Loubier
اوقات نماز Ruisseau Fortin
اوقات نماز Rivière Shenley, (Riviere Shenley)
اوقات نماز Ruisseau Dutil
اوقات نماز Rivière de la Grande Coudée, (Riviere de la Grande Coudee)
اوقات نماز Lac Coudée, (Lac Coudee)