اوقات نماز Saint-Lambert-de-Lauzon

CA / Quebec / Saint-Lambert-de-Lauzon

جهت قبله Saint-Lambert-de-Lauzon

N E S W

جهت قبله Saint-Lambert-de-Lauzon

°76.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Lambert-de-Lauzon, Quebec: °76.7 :جهت قطب نما °60.4 :جهت واقعی °116.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Lambert-de-Lauzon

اوقات نماز Saint-Lambert-de-Lauzon