اوقات نماز Bellechasse Regional County Municipality

CA / Quebec / Bellechasse Regional County Municipality

جهت قبله Bellechasse Regional County Municipality

N E S W

جهت قبله Bellechasse Regional County Municipality

°77.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Bellechasse Regional County Municipality, Quebec: °77.4 :جهت قطب نما °60.7 :جهت واقعی °116.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bellechasse Regional County Municipality, Bellechasse