اوقات نماز Chaudière-Appalaches

CA / Quebec / Chaudière-Appalaches

جهت قبله Chaudière-Appalaches

N E S W

جهت قبله Chaudière-Appalaches

°77.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Chaudière-Appalaches, Quebec: °77.2 :جهت قطب نما °60.7 :جهت واقعی °116.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Chaudière-Appalaches, Chaudiere-Appalaches

اوقات نماز Saint-Malachie