اوقات نماز Saint-Rémi-de-Tingwick

CA / Quebec / Saint-Rémi-de-Tingwick

جهت قبله Saint-Rémi-de-Tingwick

N E S W

جهت قبله Saint-Rémi-de-Tingwick

°75.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Rémi-de-Tingwick, Quebec: °75.7 :جهت قطب نما °59.9 :جهت واقعی °115.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Rémi-de-Tingwick, Saint-Remi-de-Tingwick

اوقات نماز Saint-Rémi-de-Tingwick, (Saint-Remi-de-Tingwick)
اوقات نماز La Montagne
اوقات نماز Coin-de-la-Petite-Mine
اوقات نماز Ruisseau de l'École, (Ruisseau de l'Ecole)
اوقات نماز Cours d'eau Hince