اوقات نماز Saint-Lambert

CA / Quebec / Saint-Lambert

جهت قبله Saint-Lambert

N E S W

جهت قبله Saint-Lambert

°66.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Saint-Lambert, Quebec: °66.7 :جهت قطب نما °54.3 :جهت واقعی °112.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Saint-Lambert

اوقات نماز Cours d'eau St-Georges
اوقات نماز Cours d'eau Fluet
اوقات نماز Branche Thivierge
اوقات نماز Cours d'eau Vachon
اوقات نماز Cours d'eau Morin
اوقات نماز Cours d'eau Darveau
اوقات نماز Cours d'eau Jolicoeur
اوقات نماز Cours d'eau McCabe
اوقات نماز Cours d'eau Mayrand
اوقات نماز Cours d'eau Desjardins
اوقات نماز Branche Aumont
اوقات نماز Rivière Chaboillez, (Riviere Chaboillez)
اوقات نماز Branche Lessard