اوقات نماز York

CA / Ontario / York

جهت قبله York

N E S W

جهت قبله York

°65.1 :جهت قطب نما
جهت قبله York, Ontario: °65.1 :جهت قطب نما °54.5 :جهت واقعی °110.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

York, Regional Municipality of York, York Region

اوقات نماز Aurora
اوقات نماز Tannery Creek
اوقات نماز Snowball
اوقات نماز The Pinnacles
اوقات نماز Armitage
اوقات نماز Cherry
اوقات نماز White Rose