اوقات نماز Toronto county

CA / Ontario / Toronto county

جهت قبله Toronto county

N E S W

جهت قبله Toronto county

°65.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Toronto county, Ontario: °65.1 :جهت قطب نما °54.5 :جهت واقعی °110.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Toronto county, Comte de Toronto, Comté de Toronto, Toronto

اوقات نماز Cedarvale
اوقات نماز Toronto
اوقات نماز Forest Hill
اوقات نماز Oakwood
اوقات نماز York
اوقات نماز Casa Loma
اوقات نماز Commerce Court
اوقات نماز Fairbank
اوقات نماز Wychwood Park
اوقات نماز Wychwood Park
اوقات نماز Hillcrest
اوقات نماز Earlscourt
اوقات نماز Chaplin Estates
اوقات نماز Deer Park
اوقات نماز Lytton Park
اوقات نماز Corso Italia
اوقات نماز South Hill
اوقات نماز Midtown Toronto
اوقات نماز Yonge and Eglinton
اوقات نماز Lawrence Manor
اوقات نماز Davenport
اوقات نماز Lawrence Heights
اوقات نماز Deer Park
اوقات نماز Summerhill
اوقات نماز Silverthorne
اوقات نماز Seaton Village
اوقات نماز Davisville
اوقات نماز Metropolitan Area Apt
اوقات نماز Rosedale
اوقات نماز The Annex
اوقات نماز Dovercourt
اوقات نماز Christie Pit Park
اوقات نماز Keelesdale
اوقات نماز Carleton Village
اوقات نماز Lawrence Park
اوقات نماز Koreatown
اوقات نماز North Toronto
اوقات نماز Mirvish Village
اوقات نماز Yorkville
اوقات نماز Moore Park
اوقات نماز Lawrence Park
اوقات نماز Bedford Park
اوقات نماز Harbord Village
اوقات نماز Junction Triangle
اوقات نماز Dufferin Grove
اوقات نماز Del Ray
اوقات نماز Yonge Street
اوقات نماز North Park
اوقات نماز Little Italy
اوقات نماز Moore Park
اوقات نماز Bennington Heights
اوقات نماز The Junction
اوقات نماز Wanless Park
اوقات نماز Downsview
اوقات نماز Brockton Village
اوقات نماز Mount Dennis