اوقات نماز New Tecumseth

CA / Ontario / New Tecumseth

جهت قبله New Tecumseth

N E S W

جهت قبله New Tecumseth

°64.7 :جهت قطب نما
جهت قبله New Tecumseth, Ontario: °64.7 :جهت قطب نما °54.3 :جهت واقعی °110.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

New Tecumseth

اوقات نماز Tecumseth
اوقات نماز Beeton
اوقات نماز Allimil
اوقات نماز Beeton Creek
اوقات نماز Penville
اوقات نماز Bond Head
اوقات نماز Penville Creek