اوقات نماز Bradford West Gwillimbury

CA / Ontario / Bradford West Gwillimbury

جهت قبله Bradford West Gwillimbury

N E S W

جهت قبله Bradford West Gwillimbury

°64.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Bradford West Gwillimbury, Ontario: °64.9 :جهت قطب نما °54.4 :جهت واقعی °110.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bradford West Gwillimbury

اوقات نماز West Gwillimbury
اوقات نماز Bradford West Gwillimbury
اوقات نماز Pinkerton