اوقات نماز Durham

CA / Ontario / Durham

جهت قبله Durham

N E S W

جهت قبله Durham

°65.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Durham, Ontario: °65.8 :جهت قطب نما °54.8 :جهت واقعی °111 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Durham

اوقات نماز Layton River
اوقات نماز Layton
اوقات نماز Saintfield
اوقات نماز Wick
اوقات نماز Seagrave