اوقات نماز Cape Breton County

CA / Nova Scotia / Cape Breton County

جهت قبله Cape Breton County

N E S W

جهت قبله Cape Breton County

°86.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Cape Breton County, Nova Scotia: °86.7 :جهت قطب نما °67.9 :جهت واقعی °118.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Cape Breton County, Comte de Cap Breton, Comté de Cap Breton

اوقات نماز Glen Morrison
اوقات نماز Cape Breton
اوقات نماز Woodbine
اوقات نماز Eoins Brook
اوقات نماز Morrisons Lake
اوقات نماز Woodbine Brook
اوقات نماز Dan Morrisons Brook
اوقات نماز MacCallums Lake
اوقات نماز McInnis Lake
اوقات نماز Gillis Lake
اوقات نماز MacKinnons Ponds
اوقات نماز Lily Lake
اوقات نماز MacMillans Lake
اوقات نماز Penneys Lake
اوقات نماز Rear of East Bay
اوقات نماز Meadows Road
اوقات نماز MacEachern Lake
اوقات نماز Portage
اوقات نماز Mountain Lake
اوقات نماز East Bay