اوقات نماز Portage la Prairie

CA / Manitoba / Portage la Prairie

جهت قبله Portage la Prairie

N E S W

جهت قبله Portage la Prairie

°34.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Portage la Prairie, Manitoba: °34.8 :جهت قطب نما °39.1 :جهت واقعی °1-4.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Portage la Prairie, Rural Municipality of Portage la Prairie

اوقات نماز Peony Farm
اوقات نماز Portage la Prairie
اوقات نماز Tucker
اوقات نماز Crescent Lake
اوقات نماز Koko Platz
اوقات نماز George Lake